การทำแซนวิช

  

ทีมพัฒนา

        1.นางสาวรัตนาภรณ์  ปุกคำดี   เลขที่ 32

        2.นางสาวศมลชนก  ล้อจิตติกุล   เลขที่ 35

        3.นางสาวอิสราวดี  สีโน   เลขที่ 41

  

อาจารย์ที่ปรึกษา   

            ครูอริศรา  สะสม 

 

หลักการและเหุตผล

       แซนวิชเป็นขนมหรือของว่างที่ประชาชนทุกคนมักจะนำมาบริโภค  เพราะสามารถหารับประทานง่ายและสะดวกต่อการพกพา  กลุ่มข้าพเจ้าคิดว่าหากเราทำ

เองก็จะเกิดความภูมิใจที่สามารถทำได้เองแล้วยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  แซนวิชสามารถทำได้ง่ายเราจะทำไส้อะไรก็ตามใจชอบเราได้  สามารถรับประทานได้ทั้งครอบครัว

 

วัตถุประสงค์

  •            เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  •            เพื่อความภาคภูมิใจในตัวเองที่สามารถทำของว่างเองได้
  •           เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการทำแซนวิชให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา

 

เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน

การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน

 เพื่อเผยแพร่วิธีการทำแซนวิช  ซึ่งเป็นขนมสากลที่ประชาชนรับประทานกันทั่วโลก  และหวังว่าสิ่งเราได้นำเสนอไปนี้  ผู้ที่สนใจการทำแซนวิชสามารถทำได้และนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

รายละเอียดของการพัฒนา

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม

  รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม   Ulead Vidio Studio เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่มีการใช้งานไม่ยากจนเกินไปแม้ผู้ที่เริ่มใช้งานก็สามารถที่จะสร้างวีดีโอได้เหมือนกับผู้ที่มีประสบการณ์ตัดต่อวีดีโอมานาน โปรแกรมนี้มีเครื่องมือต่างๆสำหรับตัดต่อดีโออย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่จับภาพจากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์ตัดต่อวีดีโอ ใส่เอ็ฟเฟกต์ต่างๆ แทรกดนตรีประกอบ แทรกคำบรรยายไปจนถึงบันทึกวีดีโอที่ตัดต่อกลับลงเทป ,VCD , DVD หรือแม้กระทั่งเผยแพร่ผลงานทางเว็ป โปรแกรม Ulead มีการทำงานเป็นขั้นตอนที่ง่าย ตั้งแต่จับภาพตัดต่อไปจนถึงเขียนลงแผ่น นอกจากนี้แล้วโปรแกรมยังมีเอ็ฟเฟกต์ต่างๆอีกมากมาย ไตเติ้ลสำเร็จรูปแบบมืออาชีพรวมทั้งยังมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างซาวนด์แทร็คอย่างง่ายๆ อีกด้วย  ในการสร้างวีดีโอนั้นเริ่มแรกจับภาพวีดีโอจากกล้องหรือว่าดึงไฟล?วีดีโอจากแผ่น VCD , DVD เข้ามา จากนั้นก็ตัดแต่งวีดีโอที่จับภาพมาเรียงลำดับเหตุการณ์ใส่ทรานซิชั่น (Transtion – เอ็ฟเฟกต์ที่ใส่ระหว่างคลิปวีดีโอทำให้การเปลี่ยนคลิปวีดีโอจากคลิปหนึ่งไปยังอีกคลิปหนึ่งน่าดูยิ่งขึ้น) ทำภาพซ้อนภาพ ใส่ไตเติ้ล ใส่คำบรรยาย แทรกดนตรีประกอบ ซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้จะแยกแทรกกันการทำงานในแต่ละแทร็คจะไม่มีผลกระทบกับแทร็คอื่นๆเมื่อทำเสร้จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเขียนลงแผ่น

             การตัดต่อในUleadนั้นจะสร้างเป็นไฟล์ Project ขึ้นมา (.VSP) ซึ่งไฟล์นี้จะเก็บข้อมูลต่างๆไว้หากว่าทำงานยังไม่เสร็จก็จะสามารถเปิดเพื่อทำงานต่อในภายหลังได้ ไฟล์นี้จะมีขนาดเล็กการตัดต่อวีดีโอนี้ แม้จะตัดต่ออย่างไรในวีดีโอก็จะไม่มีผลกระทบต่อไฟล์ต้นฉบับ ข้อมูลการตัดต่อต่างๆจะบันทึกอยู่ในไฟล์ Project ทั้งหมด แต่เมื่อมีการสร้างวีดีโอที่ได้จากการตัดต่อโปรแกรมอ่านข้อมูลจากต้นฉบับตามข้อมูลที่อ้างอิงในไฟล์ Project นี้

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1.  วางแผนและแบ่งหน้าที่การทำงาน

  2.  ออกไปถ่ายทำวีดีโอนอกสถานที่

  3.  นำวีดีโอมาตัดต่อ

  4.  นำวีดีโอที่ตัดต่อเสร็จแล้วเอาไปลงใน youtube

  5.  นำวีดีโอลงใน youtube เสร็จแล้วก็นำไปลิ้งต่อกับ wordpress

  6.  ตรวจความเรียบร้อยของงาน

  7.  นำเสนอต่อคุณครู

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันเดือนธันวาคม 2553 – เดือนกุมภาพันธ์ 2554

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง

ผู้ที่ศึกษาสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  เช่นการทำแซนวิชรับประทานในครอบครัว  แล้วมีความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคต