วิธีการดำเนินงาน

1.กำหนดชื่อเรื่องที่จะทำ

2.หาข้อมูล รวบรวมข้อมูล

3.ทำคิลิปvdo

4.สร้างบล็อกบนwordpress

5. upload  clip

6.นำเสนอผลงาน

Advertisements