วิเคราะห์ข้อมูล

 

จากการปฏิบัติงานของกลุ่มข้าพเจ้าพบว่างานที่ทำออกมามีปัญหาเล็กน้อย  แต่เราทุกคนก็พยายามแก้ไขปัญหาออกมาให้ดีที่สุด 

และผลงานที่ได้ออกมาถือว่าดีเพราะการทำงานแบบนี้ถือว่าเป็นการทำงานแบบนี้ครั้งแรกของเรา  ขอบคุณคุณครูที่ได้สอนเราและให้ความรู้ทุกอย่าง  ขอบคุณค่ะ

Advertisements