กลุ่มข้าพเจ้าได้ช่วยกันถ่ายทำวิดีโอ  เรื่อง การทำแซนวิช  ซึ่งอุปสรรคในการถ่ายทำคือวิดีโอที่ถ่ายทำนั้นเมื่อนำมาตรวจสอบพบว่าเสียงจากการถ่ายทำนั้นเสียงมากทำให้การฟังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  เราจึงได้ปรึกษากัน

ว่าจะถ่ายทำวิด๊โอกันใหม่อีกครั้งและจะถ่ายภาพนิ่งให้มากกว่านี้  เพราะจะนำมาแสดงเป็นผลงานเห็นภาพได้ชัดเจน  นอกจากนี้เวลาก็เป็นส่วนสำคัญในการทำงาน  ถึงเราจะมีเวลาไม่มากนักแต่ก็ใช้เวลาว่างจากการเรียนหลังคาบ 

มาปฏิบัติงาน  แม้จะทุลักทุเลก็ถือว่าสนุกดีค่ะ    พวกเราได้ช่วยกันถ่ายทำการทำแซนวิช  ตัดต่อวิดีโอ  และได้ช่วยกันลงรายละเอียดใน wordpress  แห่งนี้  ซึ่งสมาชิกทุกคนได้ช่วยกันทำอย่างดีเยี่ยม  แม้ผลงานจะ

ออกมาไม่สวยเท่าไรก็ขออภัยนะค่ะ

 

คณะผู้จัดทำ

Advertisements